Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

Plan for arbeider sommer 2018 – uke 28, 29 og 30

Det blir drift på byggeplass gjennom bygningsferien i uke 28, 29 og 30.
Det vil foregå arbeid med utvendig VA (vann og avløp) og fordrøyningsanlegg langs med hele Harbitzallèen. Dette vil medføre graveaktivitet og massetransport langs med Harbitzallen.

Fra felt A (byggetrinn 1) pågår det tømmerarbeid og fasadearbeid i forbindelse med husene.

Fra felt B (byggetrinn 2) foregår riving av forskalingsmateriell i kjeller med tilhørende returtransporter fra byggeplass. Tårnkraner vil være i drift.

Arbeidstid vil primært være 0700-1900. Det blir ikke varslet særskilt ved avvik på arbeidstider. Det er ikke planlagt store betongstøper eller annet arbeid som krever arbeid utover normal arbeidstid.

Fra uke 31 er det igjen normal drift på byggeplass. Entreprenøren er tilstede med funksjonærer til enhver tid.

< Les flere nyheter