Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

Notat og presentasjon fra informasjonsmøte 31.05.17

Det var ganske mange fremmøtte og stort engasjement på dette informasjons- og dialogmøtet.
Etter ønske fra flere av deltakerne legger vi ut presentasjonen og et notat fra møtet.
Presentasjon
Notat

< Les flere nyheter