Harbitz Torg logomerke
Harbitz Torg logotekst
Harbitz Torg logo

BREEAM – NOR Excellent

Møller Eiendom er en samfunn -og miljøbevisst aktør. Vår tilnærming til utviklingen av Harbitz Torg er intet unntak fra denne ambisjonen. For dette prosjektet har vi som ambisjon om å opp BREEAM-NOR Excellent med score 72% og Energimerke A.

Utviklingsgrepet og de teknologiske løsninger som velges skal være så miljøbevarende og energieffektive som mulig sett i lyse av kost/nytte- og kretsløpsanalyser.

Følgende tiltak er planlagt etablert:
– Energileveranse med grønn teknologi som solcelle og brønnpark
– Grønn tak
– Fordrøyning av regnvann
– LED belysning
– Re generative heiser
– Sikkerhet og attraktivitet for syklende
– Vern av økologisk mangfold

Bygget er beregnet og sammenlignet med et standardisert bygg og dette gir følgende reduksjon på;

breeam-tabell

*Tabellen oppdateres fortløpende underveis i prosjekteringen.

 

Følgende tiltak vi bli utført i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

Følgende tiltak er vedtatt gjennomført:
– Grønne tak
– Fordrøyning av regnvann
– Listen oppdateres fortløpende

 

energimerking_bygg_u-tekst

BREEAM score 72%
Energimerke A
Grønne tak
LED belysning
Brønnpark