Harbitz Torg logomerke
Harbitz Torg logotekst
Harbitz Torg logo

Miljøvennlig kontorbygg

Kontorbygget planlegges for den høye miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent. Bygget kan romme ca 1500 arbeidsplasser i moderne og lyse løsninger. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2019/2020.

Eiendommen, Harbitzallèen 3-7, på 25,3 daa skal transformeres fra et avstengt og utdatert industriområde til et pulserende og bærekraftig strøk. Harbitz Torg vil inneholde ny bebyggelse på ca. 58.000 m2 over bakken og under bakken vil det i tillegg bli bygget et areal på ca. 24.000 m2, hvorav ca 800 m2 lager. Området er delt opp i 3 felter, hvor felt A mot vest vil bestå av kun boliger, felt B i midtre del av området, vil bestå av boliger med handels- og servicearealer mot gaten og felt C mot øst som vil være et rent kontorbygg.

Uteområdene vi inneholde allment tilgjengelige torg, gatetun, møteplasser og grøntarealer på 8.600 m2. Hvor arealene gis høy kvalitet med en variert utforming for ulik bruk og opphold.

I områdets mest sentrale del vil det nye kontorbygget bli et landemerke, både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektivt bygg med grønn teknologi på energileveransen. Med sine 30.000 kvm fordelt på 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.
Intensjonen er at næringsbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet.

Bygget vil bli tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, garderober og dusjanlegg.I første etasje tilknyttet kontorfasilitetene kommer det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter.

Etasjeflatene vil variere fra ca 4.000 kvm BTA til ca 1 500 kvm i toppetasjene. Kontoretasjene kan ved enkle grep deles inn i mindre leieforhold med god adkomst. Alle løsninger med meget god adkomst til leiearealene enten med heis eller trapp. Dette gir bygget stor fleksibilitet og generalitet i mulige utleiearealer som gir unike muligheter for store og mellomstore organisasjoner.

Er du interessert i mer informasjon om kontorer på Harbitz Torg kan du kontakte Ole Christian Iversen eller Rune Arvesen i Akershus Eiendom.

NYTTIG / FAKTA
• BREEAM-NOR Excellent
• Ferdigstillelse 2019/2020
• ca 30.000 kvm BTA på 10 etasjer
• Fleksibelt og effektivt

UTLEIE VED AKERSHUS EIENDOM
Ole Christian Iversen
Partner – Leder Leie
T: +47 920 46 033
M: oci@akershuseiendom.no

Rune Arvesen
Seniorrådgiver
T: +47 915 35 567
M: ra@akershuseiendom.no