Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

Et levende strøkstorg

Livet på gateplan vil selvfølgelig inneholde hverdagslige løsninger som dagligvarebutikker, og en rekke nødvendige servicetilbud som både er fristende og nyttige. Så langt er Coop Mega og Apotek 1 på plass og klar for åpning i 2020.

Langs Harbitzallèen i retning Olsens Enke vil det komme flere forretninger som sammen med reetablering av alleen vil bidra til å skape et hyggelig gatemiljø. Under boligene nærmest Laboratoriebygget skal det etableres en stor COOP Mega og et parkeringshus.
Det verneverdige Laboratoriebygget blir midtpunkt og historiebærer på det store nye torget. Mot Hoffsveien vil det komme en vestvendt plass med gode solforhold, perfekt for en kaffebar med uteservering.

Selve Laboratoriebygget ønsker vi skal bli en attraktiv møteplass for de som jobber og bor i området. Her planlegges det for et vitenskapslaboratorie for unge og nysgjerrige. Det vil også etableres en barnehage på området og et innendørs svømmebasseng.

Bebyggelsen rundt Harbitz Torg trappes opp fra den eksisterende villabebyggelsen mot det mer urbane Skøyen gjennom en glidende overgang fra lavblokker, via høyere blokker til det møter den eksisterende bebyggelsen på Hoff. Alt i alt vil det oppleves som et harmonisk og utfyllende grep.

Harbitz Torg vil inneholde ny bebyggelse på ca. 58.000 m2 over bakken og under bakken vil det i tillegg bli bygget et areal på ca. 24.000 m2. Området er delt opp i 3 felter, hvor felt A mot vest vil bestå av kun boliger, felt B vil bestå av boliger med handels- og servicearealer mot gaten og felt C mot øst som vil være et rent kontorbygg.

NYTTIG / FAKTA
• Attraktiv møteplass
• Serveringssteder
• Dagligvarebutikk
• Laboratoriebygget bevares
• Ferdigstillelse 2019/2020