Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

Energisk energisparing

Vår tilnærming til utviklingen av Harbitz Torg er intet unntak fra vår forpliktelse om å være både miljøbevisste og energieffektive. For kontorbygget på Harbitz torg har vi som ambisjon å oppnå både Energimerke A og den anerkjente bransjestandarden BREEAM-NOR Excellent. Dette er en anerkjennelse som bare kommer ca. 10% av nybyggene tilgode.

Utviklingsgrepet og de teknologiske løsninger som velges skal være så miljøbevarende og energieffektive som mulig. Både kost/nytte- og kretsløpsanalyser blir brukt for å oppnå dette målet.

Følgende tiltak er planlagt:

 • Energileveranse med grønn teknologi som solceller og brønnpark
 • Grønne tak
 • Fordrøyning av regnvann
 • LED belysning
 • Re-generative heiser
 • Sikkerhet og attraktivitet for syklende
 • Vern av økologisk mangfold

Sammenlignet med et standardisert bygg vil dette gi følgende reduksjoner

*Tabellen oppdateres fortløpende underveis i prosjekteringen.

 

Følgende tiltak er vedtatt gjennomført:

 • Grønne tak
 • Fordrøyning av regnvann
 • LED belysning
 • Re-generative heiser
 • Sikkerhet og attraktivitet for syklende
 • Vern av økologisk mangfold
 • [Listen oppdateres fortløpende]

 

energimerking_bygg_u-tekst

BREEAM score 72%
Energimerke A
Grønne tak
LED belysning
Brønnpark