Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

It stays in the family

Bak Harbitz Torg står Møller Eiendom, en kompetent og miljøbevisst eiendomsaktør, som utvikler varige verdier i fast eiendom. Med sine områdekvaliteter og sin sentrale plassering er prosjektet bokstavelig talt en hjørnestein i selskapets langsiktige investeringsstrategi.

Møller Eiendom er et solid familieselskap som forvalter verdier i et generasjonsperspektiv. Familiens virksomhet går tilbake til 1936 da Harald Aars Møller etablerte Strømmen Auto. I dag forvaltes familiens eierskap gjennom holdingselskapet Aars AS. Vårt søsterselskap MøllerGruppen, er Nordens største bilkonsern med nær 3800 medarbeidere i Norge, Sverige og Baltikum.

Grunnstenen i eiendomsporteføljen er knyttet til bilimport og forhandlervirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum. Eiendomsvirksomheten vokser betydelig utenfor bilsegmentet, og selskapet har en målsetning om å doble eiendomsporteføljen i løpet av de kommende årene.

MØLLER EIENDOM
T: 24 03 33 00
www.mollereiendom.no

Bjørn Glemmestad
prosjektdirektør
T: +47 950 21 821
M: bjg@mollereiendom.no

Pål Bøe
markedsdirektør
T: +47 980 55 015
M: pb@mollereiendom.no

PROFIER
T: +47 66 79 99 00
www.profier.no

Kristen Rikter-Svendsen
markedsansvarlig
T: +47 905 70 175
M: rikter@profier.no