Harbitz Torg logotekst
Helt rett ved Skøyen
Harbitz Torg logo

Arbeider i januar og februar

< Les flere nyheter

I forbindelse med bygging av granittmurer vil det bli noe bygge- og anleggsstøy i Harbitzalléen i januar og februar.
Arbeidene vil pågå mellom kl. 08.00 og 18.00 i perioden 2/1 – 29/2 2020.

Kontaktperson for arbeidene er Dariusz Mateusz Zasada
Tlf. +47 47 27 09 89
Epost – dz@propartners.as

For nærmere informasjon, se vedlagt dispensasjon ved å trykke på lenken under:
Støydisp